Vi vet vad ditt rykte är värt

Oico Integrity RykteshanteringINTEGRITY

Specialister på privat rykteshantering och Executive Reputation Management.

Kvinna som ler
Resultatbaserat arvode

EXECUTIVE REPUTATION MANAGEMENT

Som företagsledare är ditt rykte synonymt med företaget.

BORTAGNING AV
GOOGLE-LÄNKAR

Låt inte en googling stå
i vägen för din framtid.

Sökmotorbevakning

OM OICO
INTEGRITY

Vi vet vad ditt rykte är värt och gör allt för att skydda det.

Sekretess

Vår erfarenhet av sekretess- och integritetsfrågor utgör inte bara ett viktigt vapen i striden om ditt rykte.

Den reglerar allt från vår klientkommunikation till hanteringen av din data.

Effektivitet

Vi förstår att du är upptagen.

Därför kan vi vid behov tidigt komma överens om graden av insatser och handlingsfrihet. All vår utgående kommunikation sker därefter på strikt behovsbasis.

Resultat

Vi är trygga i vår kunskap. Därför bygger vår arvodesmodell till 90% på resultat.

Det ger dig kostnadsöversikt och trygghet från dag ett. Samtidigt som den tillåter oss agera snabbt och organiskt.

Låt inte en googling stå i vägen för din framtid

Säkerhet