Sökmotorbevakningen som tar bort negativt innehåll

Hittar och tar bort negativa länkar på Google, Bing, Yahoo, med flera.
Snabbare och mer pålitligt än Google Alerts. Se jämförelse ->

Oico Alerts
Sökmotorbevakning

Hittar det konkurrenterna missar

Enda tjänsten som även tar bort innehåll

Jämförelse bevakningstjänster
”Ett alternativ till Google Alerts – som fungerar”

Google
Alerts
Talk­water
Alerts
Oico
Alerts
Upptäcker nya resultat inom 8 timmar
Upptäcker resultat innan de syns i Sverige
Täcker katalogtjänster (Mrkoll, Ratsit, Lexbase, med flera)
Sorterar ut ovidkommande träffar
Upptäcker gamla sidor
Upptäcker utelämnade/filtrerade resultat
Täcker alla domäner
Kollar Bing, Yahoo, m.fl.
Tar bort sökresultat

Så många sökresultat upptäcker vi

Google
Alerts
Talk­water
Alerts
Oico
Alerts
Mrkoll.se – Unikt namn1,70❗️15
Flashback.org – Fyra timmar gammalt inlägg0,7❗️0❗️3,7
Lexbase.se – Ny person sen tre dagar0,3❗️0❗️1,3
Alla domäner – Åtta timmar gammal nyhet61176
Alla domäner – Aktuell rättegång eller dom mot namngiven person9,713451

❗️= Minst en av sökningarna upptäckte 0 sidor

Så gjorde vi: Vi testade hur många sökresultat de olika tjänsterna upptäcker vid en kontroll. För varje rad testade vi att söka på 3 olika personnamn och har återgivit medelvärdet, avrundat till närmaste förstadecimal om < 10. Både Google Alerts och Talkwater Alerts var inställda på att rapportera alla sökresultat. Resultaten kan variera beroende på sökfraser.

Kvinna som ler

Kontakta oss direkt

Förfrågan är ej bindande.

Rykteshantering

Sektion

Används endast för samtal och notifikationer (s.k. transaktions­meddelanden); ej för marknadsföring.
Godkännande behandling

Sektion