Kapitalanskaffning | Karriärsklättring | Förtroendepositioner

Rykteshantering och Google-städning

Rykteshantering, eller Online Reputation Management, innefattar olika tekniker för att kväva den negativa och stärka den positiva bilden av dig online.

Vi specialiserar oss på Executive Reputation Management, och har hjälp allt från entreprenörer och företagsledare till politiker och kändisar att stärka sitt onlinerykte.

Rykteshantering – våra tjänster

GOOGLE-STÄDNING

Vi tar bort originalinnehåll eller sökresultat från Google som inverkar negativt på ditt onlinerykte, s.k. Google-städning.

 • Icke-representativa artiklar
 • Skvaller på forum
 • Brott & domar (t.ex. Lexbase)
 • Osmickrande bilder
 • Personliga uppgifter

PRODUKTION

Vi skapar eller möjliggör nytt, positivt innehåll som stärker ditt onlinerykte.

 • Personlig webbsida
 • Debattartiklar
 • Intervjuer i media
 • Blog- och gästartiklar
 • Coachning

Sociala medier

Vi ser över hur du representeras på sociala medier. Innefattar uppdatering, produktion eller radering av:

 • Inlägg
 • Bilder
 • Profiltexter
 • Länkar
 • Konton

Google-städning

Kapitalanskaffning, karriärsklättring eller nya förtroendepositioner? Låt ditt rykte spegla den du är idag.

Kvinna som ler

Executive Reputation Management

Som företagsledare är ditt rykte synonymt med företaget. Det påverkar allt från kapitalanskaffning till dagliga affärsmöjligheter.

Enligt Brunswicks Digital Investor Survey är webbsökningar inte bara det vanligaste sättet investerare kollar upp dig – av alla digitala informationsvägar litar de mest på sökresultaten. Varför? För de vet att egenstyrda kanaler som Linkedin, nyhetsbrev eller Twitter levererar en ensidig bild.

75% av investerarna tar sina beslut grundat på information från digitala källor. 55% tar det helt utifrån dina sökresultat. Genom professionell rykteshantering hjälper vi dem ta rätt beslut gällande din verksamhet.

Varför rykteshantering?

Oavsett om du är chef, politiker eller privatperson så sker det första intrycket av dig i större och större utsträckning online. Det påverkar dina möjligheter såväl vad gäller karriären och affärer som det privata.

Vi är experter på privat rykteshantering för chefer och andra makthavare – så kallad Executive Reputation Management – och jobbar efter best practices för att kväva den negativa och stärka den positiva bilden av dig online.

Sekretess

Vår erfarenhet av sekretess- och integritetsfrågor utgör inte bara ett viktigt vapen i striden om ditt rykte.

Den reglerar allt från vår klientkommunikation till hanteringen av din data.

Effektivitet

Vi förstår att du är upptagen.

Därför kan vi vid behov tidigt komma överens om graden av insatser och handlingsfrihet. All vår utgående kommunikation sker därefter på strikt behovsbasis.

Resultat

Vi är trygga i vår kunskap. Därför bygger vår arvodesmodell till 90% på resultat.

Det ger dig kostnadsöversikt och trygghet från dag ett. Samtidigt som den tillåter oss agera snabbt och organiskt.

Google-städning – vad är det?

Google-städning kallas det när länkar till sidor med negativ inverkan på ditt onlinerykte avlägsnas från Googles sökresultat. Det kan gälla negativ press, olämpliga bilder eller illasinnat forumskvaller. Ibland är sökresultaten inte nödvändigtvis negativa, men även ovidkommande sökresultat stör den bild som vill förmedlas. Ur en säkerhetssynpunkt vill många även avlägsna personliga uppgifter som hemadress eller information om barn och familj.

I Sverige är länkar till Flashback, Lexbase och Mrkoll populära att städa från Google. Flashback handlar om illasinnat forumskvaller, medan Mrkoll främst handlar om folk som varit inblandade i brottsmål. Det intressanta med Mrkoll är att det inte spelar någon roll om graden av brott är ringa eller om du varit svarande eller kärande i fallet – i sökresultatet står det bara att du varit del i brottsmål där dom fallit.

Vi är experter på Googlestädning och har en hög successrate.

Sociala medier-optimering

Även om informella, digitala källor påverkar folks uppfattning om dig mest, ligger sociala medier på en trygg andraplats. Eftersom 98% av alla sökningar aldrig passerar Googles första sökresultat-sida, kan ett aktivt engagemang på flera olika sociala medier trycka ner icke önskvärda sökresultat bortom förstasidan. Detta innefattar även skapande av en personlig hemsida, som komplement till plattformar som Linkedin och Crunchbase. Så kallad positiv rykteshantering.

Vi har lång erfarenhet av att skapa och löpande underhålla klienters sociala medier-konton och personliga webbsidor.